OFERTA:

* Diagnoza i terapia wad wymowy.
* Diagnoza i terapia zaburzeń mowy i komunikacji u osób z autyzmem oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
* Diagnoza i terapia zaburzeń mowy i komunikacji u osób z niepełnosprawnością intelektualną.
* Trening karmienia terapeutycznego.
* Wczesna interwencja logopedyczna.
* Terapia miofunkcjonalna.
* Kinesjotaping logopedyczny.


Możliwość wizyt domowych, konsultacji wideo oraz konsultacji telefonicznej.